Kezdőlap » könyvajánló » Tartally Ilona: Ékes virágszál…

Tartally Ilona: Ékes virágszál…

Hazánk egyik legszegényebb megyéjében Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében található Máriapócs.
Napjainkban is sokak által látogatott a görög katolikus kegytemplom. Az első csoda a kis roskatag templomba történt, ahol görög szertartásúak végezték a szertartásukat. Az első csoda ezerhatszázkilencvenhat november negyedikén esett meg.
A Szűz Istenanyának , egy szerény magyar képíró által megfestett képe emberi könnyeket hullatott. A kép könnyezése, néhány napos szünetekkel megismétlődött, amit csodás gyógyulások és megtérések kísértek. Ez több hétig tartott. Ennek természetesen híre ment és az akkori egri püspök, F é n y e s s i G y ö r g y ki is vizsgáltatott.

Harminchat tanú vallomását vette jegyzőkönyvben, akiket rengeteg tanú közül választott ki. A p ó c s i híveken kívül persze a csoda hírére oda sereglettek a környékbeli papok, földesurak és parasztok, a falu kálvinista jegyzője, az E c s e d e n állomásozó császári őrség H e r b o v i l l á n i – és P a s s i ezredének katolikus és lutheránus katonái és tisztjei valamint C o r b e l l i tábornok is , aki a körzet katonai parancsnoka is. Ők is vallomást tettek. És a vallomások nem csak a csodás könnyezés valóságáról szóltak, hanem a tanúságot tevők megtéréséről , hitük őszinteségéről is.

Ha létezik emberi bizonyosság, akkor a p ó c s i csoda – kétségtelen tény. A rendkívüli esemény futótűzként terjedő híre megrendíti és lelkileg felemeli az ország sokat szenvedő népét. Magyarországon igen nehéz idők járnak, és nagyon kell a vigasztalás, nagy a szükség a bátorításra. A török igát az osztrák váltja fel. Az ország lelki – szellemi egységét a hitszakadás torzsalkodásai törik össze. A szegénység és az elnyomás érleli már a szívek mélyén a Rákóczi – szabadságharcban rövidesen kirobbanó erőket. A lelkek különös nyugtalansággal, várakozással és reménykedéssel telnek meg. A p ó c s i c soda a Szent Szűz együttérzését, a Magyarok Nagyasszonyának segítségét sugallja az elnyomott és sanyargatott népnek. De a császár , első Lipót, a hatalom jogán magának követeli a könnyező Máriát. Ezerhatszázkilencvenhétben el is viteti a képet Bécsbe, ami mai napig a S t e f a n s k i r c h e féltve őrzött kincse.
De Istennek úgy tetszett, hogy a kegyelem kiáradását meghatározott helyhez kösse.

A Bécsbe vitt kép megszűnt könnyezni , az eredeti helyébe a p ó c s i templom i k o n o s z t á z i o n j á r a helyezett második Mária – kép viszont ezerhétszáztizenöt augusztusában és ezerkilencszázöt decemberében ismét több alkalommal sírt.
Ez a könyv lebilincselő és a kor lelkét hűen bemutató történelmi regénybe ágyazva mutatja be mindkét p ó c s i
kegykép hiteles történetét. Tele érdekes, izgalmas részeivel.
A könyv két kötetes. T a r t a l l y Ilona írta. Az E C C L E S I A adta ki. Kapható könyves boltokban vagy kegytárgy boltokban, de aki kíváncsi a könnyező Mária képre, személyesen is megnézheti.

CSAK KLUBTAGOKNAK!

Ez a tartalom csak klubtagoknak elérhető! Szeretnél te is klubtag lenni ingyenesen?

Tagként hozzáférhetsz:LETÖLTÉSEKHEZ, E-BOOK-okhoz, PDF-ekhez, TORRENTEKHEZ

Neked mi a véleményed?

Az email címed nem publikus.Minden mezőt meg kell adni. *

*