Kezdőlap » Hangoskönyvek

Hangoskönyvek

Karel Čapek: A repülő ember és más furcsa történetek

A repülő ember és más furcsa történetek A novellaválogatás a cseh író négy jellegzetes írói korszakának elbeszéléseit fűzi egybe. Egyrészt sejtelmes, irracionális-misztikus atmoszférájú írásokat olvashatunk, a szereplők értelmetlen káosszá vált világban élnek. Más elbeszéléseiben szintén a fantasztikum játszik szerepet, csakhogy most éppenséggel egy kristályosan racionális világlátásmód érvényre juttatása szolgálatában. A realista valóságábrázolás előtérbe kerülése jellemzi azokat a novelláit, ahol a ... Érdekel a cikk folytatása?

Benedek Elek: Többsincs királyfi

Többsincs királyfi Megáll a koldusasszony a bölcsek előtt, s mondja – Olyan nevet akarnak adni a királyfinak, amilyen nincs több a világon? No, bizony kár azon törni a fejüket. A királynak egyetlenegy fia van, akkor annak Többsincs az illendő neve. Összenéztek a bölcsek, elmosolyodnak, hajtogatják a fejüket, s mondják: – Ez bizony jó név. Mondja a király is: – Szívem ... Érdekel a cikk folytatása?

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Egy őrült naplója

Egy őrült naplója Gogol 1809. április 1-jén született. Születésének kétszázadik évfordulója alkalmából jelentettük meg főművét, a Holt lelkek-et. Most egy újabb kötetben Gogol válogatott műveit adjuk közre, s így az elmúlt évek-évtizedek rendszertelen és esetleges Gogol-kiadásai után újból hozzáférhetővé válik az életmű java: a korai írások közül a Tarasz Bulba és a Vij, a színpadi művek közül a ma is ... Érdekel a cikk folytatása?

Móricz Zsigmond: Barbárok (Rádiójáték)

Barbárok Az első részben megismerhetjük a pusztai juhászok életmódját. Ők kemény emberek, hallgatagok, ritkán járnak be a faluba. A gyerekek is segítenek az állatok őrzésében. Kettő vendég érkezik Bodri juhász gyanakszik, mert már hallott a Veresről. Ahogy alkonyodik, úgy lesz nyugtalanabb. A sötétség leple alatt a veretes szíj ürügyén megölik Bodri juhászt és a gyereket a kutyáival együtt. Behantolják őket, ... Érdekel a cikk folytatása?

Dery Tibor – A tanúk (Rádiójáték)

A tanúk Nehéz feladat Déry Tiborról írni, nagyon nehéz a helyét és az értékét megítélni. Életútja és műveinek jellege különös ellentmondásokkal, alig magyarázható értelmetlenségekkel teljes. Gazdag nagypolgári család fia, otthon műveltség és gondtalan tanulási lehetőség veszi körül. Apja, amikor 1919-ben a tanácsköztársaság elveszi házaikat, öngyilkos lesz. Az akkor már 25 éves fiú viszont lelkes kommunistának tudja magát: a munkásmozgalom modern ... Érdekel a cikk folytatása?

Sári László: Alkonyi átváltozás

Alkonyi átváltozás Lin-csi a kínai csan, vagy japán szóval zen buddhizmus legeredetibb gondolkodója, máig legnépszerűbb mestere. Üzenetei a távoli múltból hozzánk szólnak, a 3. évezred hőseihez, akik egyre nehezebben boldogulunk a magunk teremtette földi világban. Azokhoz szólnak, akik kedvüket vesztik olykor, de még hisznek a boldogulás esélyeiben, bíznak az emberi létezés méltóságában. Lin-csi apát neve fogalom a magyar olvasók körében ... Érdekel a cikk folytatása?

W.S. Maugham – A királyért (Rádiójáték)

A királyért Sommerset Maugham a 20. század egyik nagysikerű regény-és drámaírója volt. Sokan a mélységet és a társadalomkritikát hiányolták a műveiből. Egy biztos: kiválóan tudott drámát szerkeszteni és ismerte a polgári közönség izlését. A Királyért c. darabban amely az Ardsley család házában, egy kenti kisvárosban a két világháború között játszódik, színre lépett az akkor már halálos beteg Jávor Pál is. ... Érdekel a cikk folytatása?

Wass Albert: Elvész a nyom

Elvész a nyom Ahány ember – annyi sors. Ezerszeresen igaz e mondás a II. Világháborút átszenvedőkre. S mégis, miért éli túl az egyik a sorsdöntő vészhelyzetet, s később a háború kiszolgáltatott hányattatásait, a világválságot – s a másik miért nem? Isten szándékai mindig érthetőek-e számunkra? Mit akar Isten az életünkkel? Ezt a nagy kérdést vizsgálja megdöbbentő igazságérzettel Wass Albert ebben ... Érdekel a cikk folytatása?

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya

Dorottya A Lilla iránti tisztelet egy idő után valamiféle nő-megvetésbe csapott át a költőnél, részben ennek, részben egykori szatírikus kedve újáéledésének eredményeként született meg a Dorottya vagyis A dámák diadala a fársángon című komikus eposz, melyben az idegenmajmolást, a nemesség üres életmódját kitűnő, realisztikus figurák történetében bírálja. A vígeposz előbeszédében a művészi ábrázolás törvényszerűségeit, a költészet céljait elemzi, a tartalom ... Érdekel a cikk folytatása?

Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Oblomov (Rádiójáték)

Oblomov Oblomov lakása pamlagán heverészik és ábrándozik nap mint nap. Gondolatban tele van reformokkal a világ megváltoztatása érdekében. Megváltoztatja fejben birtoka gazdasági rendjét: reformokat vezet be, amelyek éppúgy szolgálják az ő érdekét, mint a jobbágyaiét. A valóságban azonban mindez túl sok energiát kívánna tőle, ezért végső soron nem tesz semmit. Levonja a tanulságot, hogy nem érdemes semmin sem változtatni. A ... Érdekel a cikk folytatása?