Kezdőlap » Hangoskönyvek

Hangoskönyvek

William Shakespeare: Rómeó és Júlia

Rómeó és Júlia A Romeo és Júlia (1595) témájának alapja egy olasz novella: Shakespeare a kor szokása szerint nyúlt ismert témákhoz, és teremtett azokból új, önálló alkotást. A novellából kiindulva írta meg a líraiság és a tragédia szintézisének a remekét. Párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzedék és öregek ellentéte: örökké aktuális élethelyzetek. Tobzódó életvágy és végzetszerű halál oly költőiséggel ... Érdekel a cikk folytatása?

Karel Čapek: A repülő ember és más furcsa történetek

A repülő ember és más furcsa történetek A novellaválogatás a cseh író négy jellegzetes írói korszakának elbeszéléseit fűzi egybe. Egyrészt sejtelmes, irracionális-misztikus atmoszférájú írásokat olvashatunk, a szereplők értelmetlen káosszá vált világban élnek. Más elbeszéléseiben szintén a fantasztikum játszik szerepet, csakhogy most éppenséggel egy kristályosan racionális világlátásmód érvényre juttatása szolgálatában. A realista valóságábrázolás előtérbe kerülése jellemzi azokat a novelláit, ahol a ... Érdekel a cikk folytatása?

George Bernard Shaw: Pygmalion (Rádiójáték)

Pygmalion A görög monda szerint Pygmalion, a szobrász, kifaragta Galathea szobrát, beleszeretett, és a márványalak megelevenedett. Shaw modern Pygmalionja – a bogaras fonetikaprofesszor – eleven anyagból gyúrja alkotását: hercegnőt formál egy virágáruslányból. Rengeteg fárasztó gyakorlás során a lány elsajátítja a fonetika és az úri viselkedés szabályait. Ám a századforduló Angliájában játszódó komédiában a szép legenda boldog kiteljesedése elmarad: a lány ... Érdekel a cikk folytatása?

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Egy őrült naplója

Egy őrült naplója Gogol 1809. április 1-jén született. Születésének kétszázadik évfordulója alkalmából jelentettük meg főművét, a Holt lelkek-et. Most egy újabb kötetben Gogol válogatott műveit adjuk közre, s így az elmúlt évek-évtizedek rendszertelen és esetleges Gogol-kiadásai után újból hozzáférhetővé válik az életmű java: a korai írások közül a Tarasz Bulba és a Vij, a színpadi művek közül a ma is ... Érdekel a cikk folytatása?

Szabó Magda: Ókút

Ókút “Apám már nem érte meg, míg főfoglalkozású író lehettem, anyám igen, de akkorra már tudta, nemhogy egy fogadalom, semmi sem tudja majd életveszélyes pályámon semlegesíteni az alkotót munkára kényszerítő és kitalálhatatlan szakmai helyzetbe hozó vágyat, hogy elmondja mindenkinek, amiről úgy érzi, tilos hallgatnia. Mikor ezeket a sorokat írom, már senkim nem él, akinek szava megállíthatna, maga az ókút sincs, ... Érdekel a cikk folytatása?

Rejtő Jenő (P. Howard): Egy bolond száz bajt csinál

Egy bolond száz bajt csinál Mi a furcsa abban, ha egy ifjú lord feleségül akar venni egy roppant bájos és nagyreményű művésznőt? Az ötlet nem nyeri meg a hagyománytisztelő rokonok tetszését, s rövid úton a bolondokházába csukatják a heves vérű örököst. Hősünk meglepő nyugalommal veszi tudomásul az eseményeket, s elhatározza, hogy egy bolond száz bajt csinál. Terve meg is valósul, ... Érdekel a cikk folytatása?

Verne Gyula – Az Ostromzáron Át

Az Ostromzáron Át A Clyde volt az első folyó, melynek hullámait gőzhajó kerekei verték tajtékosra. 1812-ben történt ez. A hajó neve Üstökös volt; rendszeresen közlekedett Glasgow és Greenock között, óránként hat mérföldes sebességgel. Ez idő óta számtalan személyszállító és tehergőzös járta felfelé vagy lefelé a skót folyót és a nagy kereskedőváros népe kiváltképpen hozzászokhatott már a gőzhajózás csodájához. Mégis, 1862. ... Érdekel a cikk folytatása?

Jean Cocteau: Rettenetes szülők (Rádiójáték)

Rettenetes szülők Ez a mű tragikomikus bohózat; anya és fia incestushoz közelítő kapcsolatának ábrázolása a bulvárdarabok modorában. Voltaképpen az antikvitásból jól ismert Oidipus-monda modern környezetbe átültetett változata. Yvone, az anya elhanyagolja férjét és háztartását, minden szeretetét fiának, Michelnek juttatja. Az apa, Georges, afféle kelekótya feltaláló, emiatt szeretőt tart, aki a francia bohózatokból jól ismert fordulattal beleszeret Michelbe. Van még egy ... Érdekel a cikk folytatása?

J. K. Rowling: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Harry Potter és a Halál Ereklyéi “Ujjait öntudatlanul a karjába fúrta, mintha fizikai fájdalommal viaskodna. Össze sem tudta számolni, hányszor hullott már a vére. Egyszer elvesztette a jobb karja összes csontját, s ennek az útnak a során a homlokán és a kezén viselt sebhely mellé máris szerzett még egyet a mellkasára és párat az alkarjára, se mindeddig soha, egyetlenegyszer sem ... Érdekel a cikk folytatása?

Honoré de Balzac: Goriot apó

Goriot apó Balzac maga nevezte regényének hősét, Goriot apót az apaság krisztusának. A mű ma is úgy él a köztudatban, mint egy szenvedő, kiszolgáltatott, mártírumot vállalt apa története, a lányai által kisemmizett, őket mégis az utolsó pillanatig szerető öregember regénye. A regény megértéséhez tudni kell, hogy a magára hagyott Goriot apót egyedül szánó, temetésén egyedül részt vevő Rastignac más Balzac-regényekben ... Érdekel a cikk folytatása?